Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerte                  Farver og lyd 
                      er indtryk, 
             

       Farver og lyd 
            skaber aftryk


og er en påvirkning på et langt dybere niveau med og af vore sanser, vore celler, underbevidstheden og påvirker derved  vores emotionelle tilstand - 

Så på den måde påvirker farver og lyd vores perception, vores bevidsthed og evne til at sanse, gennem et  dybere lag af vores indre.


 At fordybe sig i farver - medens lyden, den frekvens, der tilhører det spektrum, som farven opstår i  - bevæger kroppens sanser på et så dybt niveau - der oplever de fleste at hjernen slipper sine konstante forklaringer, forsvarsværker eller andet givet - og blot være.Da den ikke kan spotte det som foregår med sin almindelige bevidstheds- norm

Og ligesom toner skaber overtoner - så sker det samme når farver smelter sammen - blot i den del af vores indre der ikke bruger ord - men lyd udfra toner og væren.. 
De emotionelle toner eller bedre forklaret; de skabende  lyde, der forløser spændinger..