Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerte


           Hvad er kymatik egentlig ?

Kymatik er kort fortalt: 
De mønstre, der er fremkommet ved, at toner sendes ind i et løst organiseret materie. Via tonen ses et mønster - alt efter hvilken frekvens tonen er udsendt i. se nedenstående fig. taget fra nogle af "Hans jenny's" forsøg.

Disse mønstre viser sig forbavsende nok - at være i overenstemmelse med naturens mønstre - såsom træer, blomster, dyrernes udseende og  skindstrukturer, jordens overflade, bølger skyer, vores egne indre strukturer  - og derved ikke forbavsende, de findes helt ned til vores cellers former. Vores DNA er et udtryk for, hvorledes vi frekvensmæssigt vil svinge med andet og andre - sat til at interagere med andet. Alle steder kan vi finde tonernes mønstre som værende identiske med, hvorledes vores verden er manifesteret i former og udtryk... 


              Så grundlæggende kan man måske med rette sige -

              Kymatik er tonernes fysiske manifestation..

og vores univers bygget af toner - 

derfor er et ordsprog som;

 Man kan høre englene synge -  ganske sandt.

 Det udsagn optræder, når folk har oplevet; at være i en dimension af de højere sfærer..
At være i det guddommelige stofs himmerige..

Tonerne..

Og via disse kan man begynde at tænke over, hvilke toner - vi så selv er en del af - og hvilke toner vi generelt via vores stemning, tanker ord , følelser og bevidsthed selv udsender..


Billedet herunder viser forskellige mønstre. Skabt  af specifikke toner sendt ind igennem sand, der ligger på en tynd metal plade.. billedet er taget  fra bogen om Kymatik; Cymatics, Hans Jenny, 2001 MACRO media.
Med toner menes her; lyd svingninger i forskellige definerede hertz områder.Hver tone skaber sit specifikke mønster.Prøv evt. selv at se hvor mange af disse mønstre, du genkender fra dit daglige liv.
Hvor meget og mange af de konstruktioner vi kender, er opbygget henover disse skabeloner - som man vel kan kalde disse mønstre.

Herunder ses lydbølgers interferens hhv. a. set ovenfra ( to lydbølger sendt ned gennem vand), b. som kurvediagram og sidst c. et billede, af disse lydbølger, som de kan ses i vores omgivelser..