Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerte


      - Kom frit frem -
    rejs dig op  og lev
         dit liv
   
Forstå dig selv gennem at udvikle dig af dine spændinger. 
Forstå Krop og psyke sammenhængen. Oplevet gennem dine krops over -og underspændte led og muskler.

B&B- released:

Er en massageform, der er skabt udfra en bevægelses, bevidstgørende release teknik.  At turde stå ved dig selv - udfra at forstå dine reaktioner og handlinger -                   
             
           
           At lade din krop vise vej gennem frigørelse af ubalancer, spændinger  
                   og områder med en manglende kontakt.

         Gennem at forstå; De 12 psykologiske adfærdsprogrammer, set i lyset af  
     kroppens over- og underspændinger.  B&B- Relaese teknikken handler om:

At forstå dine egne
 psykologiske og mentale barrierer  
gennem kropserkendelse og indsigt


 At du mærker 
via egen indre erkendelse og oplevelse:

                 - hvorhenne du er hæmmet i dine adfærspogrammer.. 

                - hvorhenne du har en ubalance eller mangel på tillid til dig selv.. 

Og at du selv; fra dit indre visdoms lag - finder og får de kropslige- og bevidstheds mæssige nøgler til, at frigøre dig fra disse mentale &/ eller nedarvede barrierer for et frit flow i dit liv.

Denne kropsterapeutiske frigørelses proces og genopretning af din egen indre sjælsgivne energi - er en metode, der er opstået udfra en indsigt i De 12 psykologiske adfærdsprogrammer. Skrevet og forfattet  af Heilpraktiker A. Larsen. Holistica-Medica.


Vores hjerne er den store blokker i forhold til at frigøre vores egne ressourcer og evner.

 - Enhver hæmning i hjernens kognitive del eller den del, der ligger endnu dybere nede; vores ur instinkts reaktions & opfattelses evne, Pons - Amygdala -  Der sætter disse adfærdskoder's hæmmende programmering (dersom vi lever efter fejlopfattelser) sig i alle organer, led, muskler, sener og vædsker. 

 - Også Hormonelt er vi styret af vores adfærdsprogrammeringer - og derved er vores hormonelle balance kontra ubalance - et forståelses og erkendelses problem.Og igen kan disse hormonelle ubalancer ses i kroppens andre områder - da intet ikke forandres/påvirkes af noget andet. Alt er sammenhængende, samkommunikerende - 

Men at mærke samt spotte, hvorhenne disse adfærdsprogrammeringer er med til at låse vores evner og handlinger rent kropsligt - og derved få fokus på, hvad der opstår, når disse  spændinger sættes fri  - er lig med; at genoprette det oprindelige selvs ønsker og evner.

         

 

 Men hvad er så B&B-released:

          ( bevidstheden i bevægelsen - sat fri )

          Det er en  massageform, der er opstået udfra et;
         Tension & stress release system - sat i forhold til de styrende 
          adfærdskodekser, vi bygger vores antagelser og liv på.         Som kort fortalt er:


 - en massage & bevægelsesfrigørende behandling
 - opstået udfra en forståelse og indsigt af de 12 adfærdsprogrammer's styring af krop og sind - og den derved bagved liggende - ofte ubevidst - styrende formel, som behøver; at blive set og anerkendt, frisat eller hjulpet. Den ubevidste tilbageholdelse af handling eller en handling, der overgøres for at kompensere for en manglende oplevelse af f.eks tillid - at turde lytte til kroppens energimæsige flow og handle i overensstemmelse derved - det vil lære dig mere om dig selv end nogen bog.. kunne/kan. Og denne ubalance ses bl.a. som et panser, hæmning eller underspænding i  muskler og led.

 -  en massageform, 
 - der arbejder ud fra en frigørende hhv. massage- og bevægelsesform. Hvor det er de indre impulser, der opstår udfra specifikke stillinger og bevidste specifikke muskulære manipulationer, som bliver forløsere eller genopretter kroppens oprindelige balance.. Og hvor lyd, toner og farver, som forløsning - ligeledes kan være en del af det, som opstår.

 - en massageform, hvor klient/terapeut 
 - er hinandens spejl og forlængelse..
Og derved arbejder denne massageform aldrig envejs, men altid i en forlængelse af de personer, som er i interaktion med hinanden - også længe bagefter...

 -  En massageform, der er en proces i bevidstgørende bevægelser..
 - hvor du vil virke - uanset om du er klient eller behandler -  aktivt med til; at heale helheden..

 - Og der vil ikke være nogen, der er over eller under
-  istedet er dette en udvekslingsform, der kun kan eksistere i et ligegivende forhold..
 
 - Hvor både modtager og giver:

                    vokser, lærer, forløser og beriger..

                              
                                  Fordi


                     ALT er forbundet

 - så den frie massage og bevægelse, vil være en 
   udvikling, hvor igennem du vil kunne opleve;

 -  hvor meget du selv tør slippe dine fastlåste former

 -  og istedet lade massagen vokse gennem indbyrdes 
   voksende kærlighed, tillid og frihed til den enkelte
 
                            - og derved til dig selv..
       Alt er forbundet , da vi alle er udsprunget fra samme kilde - Skaberens