Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerteMetoder & indholdDet meste af undervisningen er skabt udfra;


 at inddrage hele dig i enhver undervisning  -  så det ikke kun er "en del" af dit væsen, der indtager og erkender - men at al læring gives til, fra og gennem - alle dine sanser. 
På måder, som gør at hjernen ikke får mulighed for, at snyde dit indre.
Da du via øvelserne selv vil opdage, møde - finde dine  ubearbejdede og derved ubrugte ressourcer. Få mulighed til via øvelser, der vækker din krops egen unikke måde at genskabe balance -  og derved  finde måder samt styrke til forvandling.Indsigterne frigives bl.a. via; 

at fordybe sig i; bevægelse, lyd - både lyd, som forvandlende udefra kommende toner og den, som kommer fra kroppens egen indre forløsning og overgivelse, det frie åndedræt, farver og farvers energetiske overførsler, de" usynlige"frq. i lyset - en indføring i forståelse af kymatikken og kymatikken' s imprint og påvirkning, naturens evne til at samarbejde og forvandle, samt den indsigt, der frigives og ligger implicit i den  transformerende & alkymistiske kraft. 
Alkymien i, at kroppens genfinder sin egen forbindelse til den universelle bevidsthed - og via den visdom opløser "den fortid - der ikke længere er nødvendig" -  slipper sine "arvesyndere".. og gør vores utilsigtede domme transparente, synlige og dermed en mulighed til forvandling. 


Naturens Elementer vil ligeledes indgå/blive brugt i alle disse forskellige øvelser - 

- da alt  i universet samarbejder, vokser & udvikler sig gennem disse.  Forståelsen af elementernes  indflydelse - og påvirkning på vores    egen indre energi og evne til nærvær, vil være en daglig lære   proces.


For-  hvad sker der, 

når vi bruger vores ord, tanker, hensigter -  hvad sker der med os og -  hvad sker der med vores omgivelser. F.eks.:  Ord som synkronicitet,  enhedsoplevelser kontra dual oplevelser  - altså brugen af ord, der   enten samler eller skiller- og deler vandene.
Hvad sker der i forhold til vores krops hukommelse alt efter, om vi   arbejder: med- og i vand ,  med og i luft eller med og igennem  jordens kraft, de forskellige mineraler og metaller..-   hvad sker der, når vi samarbejder med ild - såsom elektriciteten,  energilederne,  alt som kører på en opladet energi form -  Ethvert element kan reelt   kontaktes.. på lige fod med alt andet, som  vi omgiver os med.-   Hvad sker der, når vi ændrer fokus - Hvad er forskellen, når vi bevæger os og agerer ud fra forskellige   bevidstheds stadier."The Astarte Academy"  vil gerne give dig mulighed til:  


At Lære din Indre kvinde og mand at kende, langt mere bevidst - ved at  integrere disse kvaliteter gennem
 
 - at få en øget forståelse 
af dit eget indre   visdoms materiale på alle niveauer - så du selv kan opleve,   hvorhenne du har et flow og tør dig selv - og hvorhenne du ikke har  en iboende tillid til dine egne indre processer.

 - Gennem øvelser lade dig opleve;
 dine givne byggesten, ikke   udbyggede evner - og hvad dit arvemateriale har af positivt og    negativt indhold i forhold til den vej du gerne vil.. Altså  arbejde   med bevidstgørende øvelser 

- Og gennem disse afklarings & tillids genskabende øvelser
 give  et yt fundament til øget bevidsthed og nærvær i hverdagen.

Bl.a.  ved at  lade Naturens elementer
 indgå i samarbejde med   kroppens iboende ressourcer- og bevidsthed. Og derved lade    universet egne elementer og kraft, blive een af vores største    undervisere..    Og på sigt blive til en samarbejdspartner, når vi behøver at   genskabe en balance eller genetablere kontakten til vores egen vej  og visdom...

  Eks.: Ved at samarbejde med vand elementets bevidsthed
kan det   give en indsigt i, hvorfor det er vigtigt at rense sine emotionelle eller  måske ikke erkendte /ubevidste sider. Da vand og følelser et eet. Og  derved vil et sådan forløb kunne give en indefra, opstået erkendelse  af sammenhængen mellem:  vores indre vædsker og så de    sygdomme, der relaterer til disse.    Sådanne øvelser kan  eksemvis være via:  at være i vand, arbejde   med vand, indtage  vand der er belivet enten via ord healing eller   lys - arbejde med lyd gennem vand elementet, opleve hvad vand   kan, når vi samarbejder eller stilner kroppens normale    larm -  dette igen via øvelser, som kroppen selv kender en vej til,    når blot de første skridt er vist..

  Eller det kan være ud fra, at arbejde med Energien ild, solenergien 
-  og elementet for vilje og handling, som via fordybelse  gennem kroppens eget bevægelses udtryk,  kan opstå en langt dybere kontakt og erkendelse på, hvad denne energi - betyder for den enkelte.
Det kunne være en  forståelse af, hvorfor der måske er for lidt eller for meget handling og målrettethed på det, man gerne vil.  Og som derved ikke rigtig kommer til at fungere med en balance. Og for mange vil der komme en forståelse af de dybere lag i vores arvs enten hæmmende eller fremmende materialer.  
Det vil oftest være en direkte øjenåbner til, hvorfor de områder, der hører ind under ild elementet - rent organmæssigt  - er påvirket.. og kan have diverse ubalancer.   Organmæssigt er det, de områder, der relaterer til lever og galde..  


I det hele taget vil det, at arbejde med elemternes energier 
igennem kroppen - via øvelser, der integrerer og rammer alle aspekter af vores sanser og evner - skabe en langt dybere forståelse af bl.a.: 


                        Helbred kontra sygdom, 
                Naturen omkring os og så vores eget indre.
      Omgivelsernes rektioner i forhold til vores egen måde at anskue livet.


Ligeledes vil det at arbejde med bækkenbundes ressourcer og visdom, være en stor del af at vække din indre mand og kvinde - skabe en integration,

Lære dig som kvinde om din kraft og din gave - både som en  til vækst til dig selv  - men også til et partnerskab..


                             The Seeds of the Stars 
                              IS                        
             The True beings of this Uni - verse
                                       Therefore 

                   What ever IS, IS - and can not die.
            Only Change into something greater.