Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerte


                          Psoas; 
                  Sjælens store frisætter muskel. 


Ved at arbejde med Psoas:
beliver du ikke blot bækkenbundens muskler og organer. 
Du frigør også dine hals muskler, Scalenerne. 
Du får fjernet vædske ophobninger i mave/tarm området - samt givet dine indre organer en massage.

Du aktiverer IDA & Pingala, 
 får givet din rygrad en massage på indersiden, stimulerer og rodfæster dit nervesystem, således at du kan mærke kontakten til din fødders indvendige fodrand..  og derved opleve en grounding, der kommer fra stå i lod.

At styrke og frigøre din Psoas - er  identisk  med: 
at styrke din kontakt til dit indre og opleve en følelse af selv værd og at komme ind til kernen af dit livs evner og muligheder. 


           Derved bliver det at arbejde med din  
            Psoas muskel, det samme som; 
        At blive et med din
       guddommelige natur.
    At overgive dig til nuet - 
         uden frygt