Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerte
Meditativ Tantra 
 At meditere og udøve tantra øvelser hver dag, kan være medvirkende til at skabe indre ro, og styrke din mentale og følelsesmæssige balance i en travl hverdag. 

Meditation generelt kan være medvirkende til at styrke vores evne til at være mere nærværende i sameksistens med nuet. 

Meditativ tantra er en kombination imellem tantra øvelser og hjertemeditation.

 - og kan som nævnt være medvirkende til at styrke din indre indsigt, og  give en større selvforståelse omkring dig selv. Samt medvirkende eller forløsende til at skabe en dybere hjerte/sjæls kontakt med dig selv og en eventuelt partner. 
 
1.
De meditative tantra øvelser og hjertemeditationer kan være medvirkende til at: 
• Styrker din evne til at stresse af  
• Skabe en indre ro og balance i din hverdag  
• Skaber indre kontakt til din indre hjertevisdom  
• Skaber ro og balance i din fysiske krop  
• Styrke din mentale og følelsesmæssige balance  
• Medvirkende til at være i helhed med nuet  
• Er medvirkende til at styrke immunforsvaret  
• Forbedre hukommelsen  
• Meditation kan være medvirkende til at forberede ens indlæringsevne  
• Højner din spirituelle bevidsthed  
• Forløse stagneret blokeringer i din hellige hjertegral  
• Medvirkende til erkende ydre livs omstændighed. 
• Frigøre sig fra gamle handlingsmønstre. 
• Integrere sig sin indre urkraft, styrke og kærlighed. 
• Forene en indre dialog til sameksistens i nuets ydre omverden i hverdagen.
 • Tættere sjæls kontakt. 
• Intens samklang med dit sansende Jegs eksistens. 
• Harmonisk sameksistens med din bevidste sensuelle/seksuelle hjerteklang.

 2
Vi lever i dag i et samfund med stor rodløshed, ustabile parforhold, hvor den ene eller den anden partner kan have svært ved at modtage eller give. 

Som mennesker bærer vi alle rundt på negative og positive oplevelser, som har gjort os til den, vi er i dag. En del af disse, for os oplevede, negative oplevelser kan hindre os i at være i et med os selv  -og derved i et med andre mennesker i et ligeværdig samvær. 
Meditativ tantra kan være medvirkende til skabe en større forståelse omkring dig selv. Give en accept eller indsigt af de roller, du har spillet/spiller sammen med andre mennesker. 
Der vil til hver undervisning være et teoretisk oplæg, f. eks undervisning i de 12 styrende adfærds programmer kaldet; de 12 psykologiske profiler - eller der kan være oplæg omkring polaritets princippet Uanset hvilke temaer, vil det være for at belyse hvor du/I er - eller stiller jer i et forhold. Der kan f.eks.: være med og mod poler, der hindre et harmonisk samliv. Eller du kan være i et felt, som omhandler; at skulle lære at skabe balance mellem to yderpoler - Og dybest set er dette ikke noget din partner eller andre kan gøre for dig - men oftest ses det; som om det er partneren eller verden, der skubber ens muligheder væk.

Om du er single eller i et parforhold vil du kunne anvende polaritets principperne i sameksistens med andre mennesker i din hverdag. 

Generelt er der er mange definitioner på hvad Tantra er - jeg definerer tantra således:

Tantra handler om nuets eksistens grundlag, og kan anvendes til  personlig udvikling - og integration  i et med kærlighedens bevidste hjerte. 

Tantra er en udvidelse af det eksisterende erkendte.


Tantra beliver alle dine relationer, belyser dem og giver dig øget indsigt i det, som ligger bagved det - vi generelt mærker og er en del af..

Tantra er som en øget livs linie til dit guddommelige selv.


Tre definitioner på, hvorledes meditativ tantra kan anvendes i hverdagen:


• Tantra er energibevidsthed baseret på kærlighed, spiritualitet i samklang med nuet i et med sjælens hjerte. Du vil lære tantra øvelser og meditative hjertemeditationer, der kan være medvirkende til at skabe en indre dialog med din sjæls kærlighedsgivende resonanser, og føre dem ud i livet. 

• Tantra er personlig selvudvikling i sameksistens med nuets hjerteglød. Vi kommer til at arbejder med befriende og styrkende øvelser - samt hjertemeditationer, der kan være medvirkede til at skabe helhed med nuets hjerteglød. Gennem øvelserne og meditationerne møder du ofte dine indre skyggesider, og vil kunne få støtte og indsigt i hvorledes du accepterer samt hæver dem i energi op til hjertet. Accepterer dem som væren en del af dig som person, og frigøre dem via hjertet og healende  åndedræts teknikker samt bevægelse f. eks intuitiv dans, guidede krops koordinations teknikker, der er medvirkende til at forløse stagneret energi. 

• Tantra er en sansende samklang imellem to partnere, hvor sjælens hjerte har stadfæstet sig - og der er sensuel/seksuel samvær uden egoets sex begær.
 
Egoets sex begær, er jagten på tomhedens  her og nu tilfredsstillelse, hvor du er spaltet mellem sex, spiritualitet og kærlighed.   


                            

Tantra kan anvendes til  at lære sig selv og sin sensuelle flamme at kende, 
og derigennem acceptere;

 at du er et givende og modtagende livsflamme.

Du vil modtage:

Øvelser og meditationer til at afbalancere og heale sex frustrerede oplevelser, der har været uden kærlighedens sødme. 

Øvelser til at skabe en balanceret dialog med din indre og ydre hjerteglød, hvormed du kan sanse og opleve dig selv og en eventuel partner.
 
Du får øvelser til at opleve din egen indre sensuelle livsflamme at kende igen. 

Alle øvelserne/meditationer foregår med tøj på, der foregår ingen seksuel samvær på de meditative tantra aftener.


 3

Hjertemeditation og tantra øvelser er to stærke værktøjer til større bevidsthed.

 I 2007 fulgte jeg mit hjertes kald og startede mine nye skridt, hvor grundstrukturen skulle bygges på mine egne læreprocesser og det, som jeg selv kunne stå inde for 

- Under hele forløbet har jeg forsøgt at følge mit hjerte og den undervisning, der implicit lå i at gå vejen  - med hele mit indre lagt på at være tro og turde det som kom..Og idag kan jeg sige vejen er:

                 Hjertet og det hele menneske. 

En del af undervisningen er baseret på bevægelser der udspringer fra kilden af dit indre - andre på meditationer og nærværets kraft..

Nogle af øvelserne er baseret  på meditationer, der tager udspring fra  Hearthmaths Institutes forskning omkring hjertets bevidsthed og evne..

Alle øvelser er baseret på og  medvirkende til at styrke din indre dialog med din sjæls visdom. 

Øvelserne og meditationerne er i tilgift medvirkende til at afkode gamle stagnerede energier, føre dig ind til dine skyggesider og hjælpe dig til at belyse og acceptere dem, som værende en del af dig.
Herved ændrer og stadfæster du nye, positive mentale og følelsesmæssige livsværdier. 

Sammen med Tantra øvelserne er hjertemeditationerne et værktøj til at opnå indre fred, ro, og harmoni.    

 I kombination er disse værktøjer/redskaber stærke og vejvisere til et nyt kærlighedsgivende og modtagende Jeg's sameksistens med nuets universelle hjerte – din sjælsklang i et med din fysiske livsudfoldelse. 

Det er ikke nødvendigt at være udøver af meditation i det daglige eller have særlige forudsætninger for at deltage.

 Du lærer meditations teknikker til at centrere en indre balance, som du kan arbejde videre med derhjemme i din dagligdag. 

Øvelserne og meditationerne er specificeret til personlig selvudvikling, til at opnår dybere indre sjæls og hjerte kontakt. Du kan anvende øvelserne/meditationerne alene, eller sammen med en eventuelt partner, alt efter hvor du er i dit liv